Právo být vyslyšen
a právo nevypovídat

Je to právo říci,
co se mi stalo.
Kdo a jak mi ublížil.

Policie, státní zástupce
nebo lékař,
mě musí vyslechnout
a pomoct mi.

Když nechci,
nemusím vypovídat.

Právo na srozumitelné informace

Musím mít vždy dostatek informací.
Potřebuji vědět,
jak mohu podat trestní oznámení,
jaká jsou má práva,
jak probíhá soudní řízení.
Jaké organizace mi mohou pomoci.
Všechny důležité informace mi musí sdělit odborníci -
policista, státní zástupce, organizace pro oběti nebo zdravotník.

Potřebuji získat informace tak,
abych jim rozuměl.
Pokud tomu nerozumím,
musím to říct.
Mohu také požádat o další vysvětlení.
Nebo, aby mi byly informace vytištěny.
Tak se k nim mohu vrátit později.

Mám právo na tlumočníka.
Mohu si vybrat mezi mužem a ženou.

Právo na dobré zacházení

Jako oběť jsem v obtížné situaci.
Každý by to měl vzít v úvahu.
Je důležité,
respektovat mé potřeby.

Když se ke mně někdo chová špatně,
musím to říct.
A také,
když se mě lidé ptají na nepříjemné otázky.
Když o tom pak vyprávím,
bude to na záznamu.

Mohu si stěžovat ale mohu i říci,
co mi vyhovuje.

Právo na odbornou pomoc

Kdykoli mohu požádat o pomoc odborníka.
Může to být psycholog, právník nebo
sociální pracovník.
Také intervenční centrum.

Pomohou mi vyškolení profesionálové.
Za tuto pomoc nic neplatím.

Právo na ochranu před nebezpečím

Může se stát,
že osoba, která mi ublížila,
bude během soudního řízení
na svobodě.
Pak se jí možná budu bát.
Mohu však požádat soud o ochranu.

Soud může obviněnému říci,
aby se ode mě držel dál.
Nebo může navrhnout,
abych se na chvíli odstěhovat.

Právo na ochranu před další újmou

Když se nechci setkat s tím,
kdo mi ublížil,
nemusím - mám na to právo.

Mám právo i na to,
abych nemusel stále dokola
mluvit o obtížných věcech.
Mohu si vybrat,
jestli se mnou o tom mluví muž nebo žena.
Mohu chtít stále tu stejnou osobu.

Svého důvěrníka mohu mít neustále u sebe.

Mohu mluvit o tom,
co se mi stalo.
A také,
co to pro mě znamená dál.

Právo na ochranu soukromí

Zatímco probíhá soudní řízení,
může být moje jméno,
další věci o mně a o případu,
důvěrné.

To znamená,
že se o tom nikdo cizí nedozví.

S informacemi mohou pracovat
pouze profesionálové,
kteří pracují na mém případu.

Právo na finanční náhradu a odškodnění

Kromě náhrady škody,
kterou jsem utrpěl,
mohu také požádat o odškodnění.

To znamená peníze za mé utrpení a bolest.
Pro to existuje složitý postup
a musím to stihnout včas.

Mohu požádat o pomoc právníka.

Stáhněte si brožurku této stránky v tištěné formě.
Stáhnout
Prohlédněte si instruktážní video
Přehrajte video

Potrěbujete pomoc?

Jestli potřebujete podporu a pomoc s vaším příběhem, je mnoho dobrých lidí a organizácií,
kteří vám podají pomocnou ruku.