Za hranou lidskosti,
za hranou zákona

Stalo se vám něco zlého? 
Někdo vám ublížil 
nebo vzal vaše věci.
Máte jít na policii?
Co se bude dít dál? 
Zde najdete základní informace, 
které vám pomůžou.

Kdo je kdo?

Tady se dozvíte něco o lidech,
se kterými se můžete setkat
při vyšetřování trestného činu.
Nebo později u soudu.

Oběť a podpůrci oběti

Stalo se vám něco zlého?
Tito lidé vám mohou
pomoci.

Obžalovaný a obhájce

Byl jste obviněn,
že jste udělal něco špatného?
Máte nárok na právníka.

Orgány činné v trestním řízení

Jaká je role policie,
státního zástupce
a soudu?

Ostatní

Jaká je role soudního znalce,
širší veřejnosti,
a svědků?

Vaše práva

Každý člověk má množství práv.
Vy je máte také.
Vaše práva vás chrání.
Proto je dobré je poznat.

Trestní řízení

Trestné činy,
my jim říkáme i příběhy za hranou,
řeší nejdříve policie nebo státní zastupitelství
a pak o nich rozhoduje soud. 

Potrěbujete pomoc?

Jestli potřebujete podporu a pomoc s vaším příběhem, je mnoho dobrých lidí a organizácií,
kteří vám podají pomocnou ruku.