Pomoc

Tyto organizace
a lidé vám mohou pomoci.
Vyslechnou si váš příběh,
poradí vám co máte dělat
a jak postupovat u soudu.
Pokud se vám stane něco zlého,
nemusíte být na to sami.

Poskytovatelé podpory

Všechny poskytovatele podpory obětem trestných činů
nalezneš v Registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů,
kde jsou rozděleni do několika kategorií:

Sociální služby

Seznam subjektů poskytujících
psychologické nebo sociální poradenství
najdete tu.

Akreditované subjekty

Seznam akreditovaných subjektů poskytujících
právní informace a restorativní programy
najdete tu.

Advokáti

Seznam advokátů poskytujících
právní pomoc
najdete tu.

Střediska probační a mediační služby

Seznam středisek poskytujících právní informace, psychosociální podporu a restorativní programy
najdete tu.

Organizace pomoci
obětem trestných činů

Tyto vybrané organizace poskytují
bezplatné informace
a poradenství obětem trestných činů.
Kontaktujte je na lince pomoci,
nebo prostřednictvím e-mailu.

Bílý kruh bezpečí

Webstránka
Linka pomoci
Trestné činy

Probační a mediační služba

Webstránka
Trestné činy

Člověk v tísni

Linka pomoci
Trestné činy

Theia krízové centrum

Trestné činy

Persefona

Webstránka
Domácí násilí
Sexuální zneužívání
Znásilnění

Profem

Webstránka
Domácí násilí
Sexuální zneužívání
Znásilnění