O projektu

Tato stránka je součástí mezinárodního projektu Voices for Justice a vznikla díky podpoře z programu Evropské unie. Autorem projektu je Fórum pro lidská práva.

O Projektu „Hlasy pro spravedlnost“ (Voices for Justice):

Fórum pro lidská práva se rozhodlo vytvořit tuto webovou stránku v rámci dvouletého evropského projektu s názvem Informace a komunikace: Stavební kameny spravedlnosti pro oběti trestných činů s postižením.

Cíle projektu

Projekt byl realizován v sedmi zemích Evropské unie (Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko, Chorvatsko a Litva). Fórum pro lidská práva bylo zodpovědné za projektové aktivity v České republice a na Slovensku.

Projekt se zaměřoval na vytvoření praktických nástrojů, které by lidem s postižením v postavení obětí trestných činů mohly pomoci se aktivně účastnit trestního řízení v návaznosti na směrnici EU o obětech trestného činu (2012/29/EU).

Projekt cílil především na oběti s mentálním postižením, oběti s psychosociálním postižením a oběti s tělesným postižením, a to včetně těch, které jsou obětí vícenásobné, anebo intersekcionální diskriminace z toho důvodu, že k jejich postižení přistupuje další znak zranitelnosti, např. v podobě genderu, etnicity či jiného postavení.

Výzkum

Projekt vycházel z výzkumných zpráv o problematice obětí trestných činů se zdravotním postižením.

Výzkumní zpráva organizace IN IUSTITIA “Násilí a předsudečné násilí proti lidem se zdravotním postižením z pohledu organizací pracujících s touto cílovou skupinou”.
Factsheet z kvantitativního výzkumu organizace IN IUSTITIA “Zkušenosti lidí se zdravotním postižením s násilím a předsudečným násilím”. 
Memorandum o ochraně lidí s postižením před násilím.


Tyto stránky jsou připraveny v souladu s evropskými pravidly pro snadnou čitelnost "Easy-to-read" a přístupnost "Accessibility" na úrovni AAA.

Partneri

Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení EvropyRada pre poradenstvo v sociálnej práciForum pro Lidská práva
Tento projekt je financovaný z programu Evropské unie Spravedlnost (2014-2020).JUST-AG-2019 / JUST-JACC-AG-2019-878604

Autoři projektu


Fórum pro lidská práva
Mánesova 48, 120 00 Praha

www.forumhr.eu
forum@forumhr.eu

Ve spolupráci s Lucií Cangárovou z Rady pro poradenství v sociální práci.

Projektové kontakty

www.validity.ngo/projects-2/voices-for-justice/
infocom@validity.ngo

Poděkování

Upřímně děkujeme všem lidem s postižením a odborníkům, kteří byli ochotni se s námi podělit o své příběhy a zkušenosti. Bez jejich přispění by bylo velmi obtížné tento obsah připravit.

Na této webové stránce spolupracoval tým Fóra pro lidská práva s Luciou Cangárovou z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci. Design a technické nastavení stránky podle Easy-to-read a Accessibility pravidel zajistili David Stolárik z Webyst a Vanda Beláková.

Prohlášení

Obsah této stránky a publikací vyjadřuje pouze názory jejich autorů, kteří také odpovídají za její obsah. Evropská komise nenese žádnou odpovědnost za použití informací uvedených na této stránce a v publikacích.