Oběť nebo poškodený

Osoba, které bylo ublíženo,
se také nazývá oběť.

U soudu má oběť ještě další označení - poškozený.

Osoba je obětí, když:
- má zhoršené zdraví
- má škodu na svém majetku (věcech)
- má další poškození
- byla porušena nebo ohrožena její práva a svobody.

Důvěrník

Důvěrník nebo důvěrnice je osoba,
které důvěřujete.

Může vás doprovázet,
kde to potřebujete.
Může vám pomoci porozumět,
co se děje.

Dokáže si přečíst všechny důležité dokumenty
a pomůže vám na ně odpovědět.

Nesmí však zasahovat do vyšetřování.

Může vám pomoci, když prožíváte těžké chvíle.
Důvěrnicí může být i vaše advokátka.

Zmocněnec

Zmocněnec vás bude zastupovat u soudu.
Pokud jej nemáte,
můžete o něj požádat.

Může to být i právník.
Pomůže vám porozumět,
co se děje, a odpoví na vaše otázky.

Pokud budete muset jít k soudu,
může jít s vámi.

Musí mít k tomu podepsanou plnou moc.
Za jeho pomoc nemusíte platit.
Nebojte se ho požádat o pomoc!

Sociální pracovník

Pokud jste ještě děti,
na vaší straně je pracovník nebo pracovnice
z úřadu sociálně-právní ochrany dětí.

Tento úřad se také nazývá OSPOD
nebo sociálka.

Jejím úkolem je
pomoct vám v soudním řízení.
Měla by se postarat,
abyste měli jistotu,
že vše proběhne ve vašem nejlepším zájmu.

Tlumočník

Tlumočník nebo tlumočnice pomáhá všem,
kteří mluví cizím jazykem
nebo používají znakový jazyk.

Pomáhá jim porozumět,
co se říká.

Pokud potřebujete tlumočníka,
žádejte o něj například policistu,
státního zástupce nebo právníka.

Stáhněte si brožurku této stránky v tištěné formě.
Stáhnout
Prohlédněte si instruktážní video
Přehrajte video
Obžalovaný a obhájce
Byli jste obviněni,
že jste udělali něco špatného?
Máte nárok na právníka.
Orgány činné v řízení
Jaká je úloha policie,
státního zástupce,
a soudu?
Ostatní
Jaká je úloha soudního znalce,
širší veřejnosti,
a svědků?