Policista

Policista, nebo policistka jsou zaměstnanci policie.

Úkolem policie je zajišťovat bezpečnost kolem nás.
Policie nás chrání.
Pokud se stane něco špatného,
policie zjistí, jak a proč se to stalo.

A také kdo to udělal.
Kdo je za to zodpovědný.
Toto zjištění se také nazývá vyšetřování.
Vyšetřování je úkolem policie.

Státní zástupce

Na práci policistů při vyšetřování
dohlíží státní zástupce, nebo státní zástupkyně.

Státní zástupce je právník,
který nás všechny zastupuje.
Dohlíží na to,
abychom byli v bezpečí.

Jeho úkolem je vypátrat co nejvíce o tom,
co se stalo.
Když má dostatek informací,
rozhodne se, zda vznese obvinění.

A také to, zda se bude konat soud.

Státní zástupce dává pozor,
aby byli viníci spravedlivě potrestáni.

Soudce

Soudce nebo soudkyně přijímá rozhodnutí,
jak soudní řízení dopadne.

Aby se mohla rozhodnout,
naslouchá všem,
kteří jsou do případu zapojeni.
Může klást otázky.

Vede soud a obvykle sedí uprostřed.
Stará se o to,
aby všichni dodržovali pravidla.

Někdy se rozhoduje sama.
Jindy je soudců více a musí se na rozhodnutí
společně shodnout.

Soud

Soud je místem, kde se rozhoduje,
zda je někdo vinen, nebo ne.

Pokud je vinný, rozhodne soud i o tom,
jak bude potrestán.
Také o odškodnění pro oběť.

Oběť je někdo, komu bylo ublíženo.
Nebo kdo byl poškozen.

Osoba, která rozhoduje,
se nazývá soudce.

Stáhněte si brožurku této stránky v tištěné formě.
Stáhnout
Prohlédněte si instruktážní video
Přehrajte video
Oběť a podpůrci oběti
Stalo se vám něco zlého?
Tito lidé vám mohou
pomoci.
Obžalovaný a obhájce
Byli jste obviněni,
že jste udělali něco špatného?
Máte nárok na právníka.
Ostatní
Jaká je úloha soudního znalce,
širší veřejnosti,
a svědků?