Svědek

Svědek nebo svědkyně je důležitá osoba.

Může mluvit o tom, co:
- viděla, jak se to stalo,
- slyšela, že se stalo,
- ví o někom, kdo dělá špatné věci,
- ví o někom, kdo porušil zákon.

Zapisovatel

Rolí soudního zapisovatele
je zapsat vše,
co lidé říkají u soudu.

Je to důležité,
aby se na nic nezapomnělo.

Většinu času sedí za stolem
a používá počítač nebo psací stroj.

Znalec

Soudní znalec je odborník,
který pomáhá soudu
objasnit různé technické otázky.

Může to být například lékař nebo psycholog.

Může s vámi mluvit
a ptát se na různé otázky.

Poté vypracuje zprávu - znalecký posudek.

Znalec je nestranný.
To znamená,
že nestojí na ničí straně.

Veřejnost

K soudu může přijít kdokoli.
Těmto lidem se říká veřejnost.

Nemají žádnou zvláštní úlohu.
Jsou jen zvědaví,
jak takový proces probíhá.

Sedí v lavicích
a nezasahují do soudního řízení.
Musí se řídit pokyny soudce nebo soudkyně.

Stáhněte si brožurku této stránky v tištěné formě.
Stáhnout
Prohlédněte si instruktážní video
Přehrajte video
Oběť a podpůrci oběti
Stalo se vám něco zlého?
Tito lidé vám mohou
pomoci.
Obžalovaný a obhájce
Byli jste obviněni,
že jste udělali něco špatného?
Máte nárok na právníka.
Orgány činné v řízení
Jaká je úloha policie,
státního zástupce,
a soudu?